Eriksdalsbadet-ute-235x184

Eriksdalsbadet

El- och teleinstallationer i receptionen på Sveriges nationalarena för simidrott

2014, Eriksdalsbadet Södermalm
Beställare: BTH Bygg AB

Under 2014 utförde vi el- och teleinstallationer i samband med att Eriksdalsbadet skulle få en ny reception. Arbetena utfördes med badet öppet vilket medförde krav på en provisorisk receptionsdisk och att vi som installatör respekterade den pågående verksamheten.

Speciellt med projekt var det annorlunda och lite ovanliga styrsystem som användes för belysningsstyrningen. Systemet var installerat sen tidigare och skulle behållas vilket innebar att vi fick integrera det nya med det gamla.