AFskeppsholmen2014-19b-235x184
AFskeppsholmen2014-4b-235x184
AFskeppsholmen2014-29b-235x184

SFV

Statens fastighetsverk – modernt underhåll
av Sveriges kulturarv.

Det finns mängder av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer över hela Sverige som staten äger. Statens fastighetsverk (SFV) har till uppdrag att bevara och utveckla dessa fastigheter för dig och framtida generationer. Det gäller därför att upprätthålla en hög standard på dessa byggnader för att kunna attrahera och ta emot besökare som vill lära sig mer av och bevara Sveriges historia idag och i framtiden. Med hjälp av moderna eltekniska lösningar, energieffektiviseringar samt daglig drift och underhåll av museum och teaterbyggnader i Stockholm hjälper AF-Elteknik SFV att underhålla kulturarvet.

AF-Elteknik utför och underhåller elinstallationsarbeten i fastigheterna framförallt på och runtikring Skeppsholmen. Vi sköter allt från att se till att det lyser på muséerna till att säkra elförsörjningen så att restaurangerna fungerar som de ska. Med hög kvalitet på vår service och en snabb inställelsetid förebygger vi och åtgärdar eventuella problem i fastigheter samt ser till så att driftsstopp undviks så att SFV kan garantera sina gäster ett angenämt besök.

I vårt samarbete med SFV tillför vi moderna lösningar som är lönsamma och håller över tid för fastigheter som exempelvis Moderna muséet, Östasiatiska muséet, Arkitektmuséet, Kastellholmen, Krigarprinsessan och teater Galeasen i Stockholm. Andra fastigheter som vi driftar och underhåller är Nationalmuséum, Vandrarhemmet Skeppsholmen, Restaurangen Moderna Muséet och Arkitekt- och designcentrum. Vid speciella evenemang på Skeppsholmen, såsom exempelvis Stockholm Music & arts, arbetar vi även med tillfällig elförsörjning och jour för att evenemangen ska flyta på smidigt utan störningar.

Genom att använda ny teknik för energibesparingar av olika slag kan SFV dra ner på statens kostnader, värna om miljön och inte minst upprätthålla en behaglig miljö för sina besökare. Med eltekniska lösningar som fungerar över tid kan anställda och besökare av kulturhistoriska fastigheter och byggnader erbjudas kvalitativa upplevelser av de kulturella värdena idag och i framtiden.