kexempel8-235x184
kexempel7-235x184
kexempel6-235x184
kexempel5-235x184
kexempel4-235x184
kexempel2-235x184

Sturegallerian och City

Serviceuppdrag i City

2000- , Stureplan och närområdena, Stockholm City
Beställare: Fastighetsägare och enskilda butiker

Sen början av 2000-talet har AF Elteknik arbetat i Sturegallerian och områdena kring Stureplan med service, drift och underhåll. Vår tekniker på plats har arbetat i gallerian längre än de flesta andra och har stor erfarenhet av lokalerna och gemensamhetsutrymmena. Det gör att vi kan ge god service och snabbt löser problem som uppstår och våra kunder kan känna sig trygga.

Vi arbetar med all typ av eldrift, service och underhåll i gallerian men några saker som vi gör som är värda att omnämna lite extra är tex uppsättningen av julbelysningen och att vi har jour när det är tillställningar i gallerians lokaler.

Under 2014-2015 har vi varit delaktiga i Sturegallerians storsatsning på den matmarknad som drivs av Sturehof och som officiellt öppnade i februari 2015.

Under 2013 byggde vi även om ställverket i Sturegallerian.