Kraven på modern funktionalitet ökar med digitaliseringen. Modern elteknik och service får systemen att rulla och möta förväntad komfort och lönsamhet.

Värme och ventilation ska inte bara funka, den ska vara reglerad och optimerad för en bättre inomhusmiljö och respekt för naturen. Ljuset ska vara behagligt och anpassat efter behov. Elförsörjningen ska vara kostnadseffektiv och värna om miljön. Nätuppkopplingen ska vara snabb och konstant tillgänglig. Brandlarm och passagesystem förväntas funka för trygga boenden och säkra fastigheter. Och driftsstopp får inte inträffa. Hur kan alla kraven mötas?

En instans för drift och underhåll med kunden fokus

AF Elteknik hjälper fastighetsägare att möta dagens och morgondagens krav på en bättre modernare vardag. Vi jobbar aktivt för att anläggningar och fastigheter ska vara fortsatt attraktiva och lönsamma. Utöver installationer och användning av ny teknik, för bland annat styr och regler, driftar och underhåller vi el- och kommunikationssystem. Alltid med säkerhet, miljö, komfort, hög tillgänglighet och ekonomi i fokus. Vår service spänner över en bred tjänsteportfölj baserad på modern teknik och kunderna vi jobbar med uppskattar att ha en kontakt under ett och samma tak.