Drift och underhåll

Värme och ventilation ska inte bara funka, den ska vara reglerad och optimerad för en bättre inomhusmiljö och respekt för naturen. Ljuset ska vara behagligt och anpassat efter behov. Elförsörjningen ska vara kostnadseffektiv och värna om miljön. Nätuppkopplingen ska vara snabb och tillgänglig. Brandlarm och passagesystem förväntas funka för trygga boenden och säkra fastigheter. Och driftsstopp i datahallar och den generella kraftförsörjningen osv får inte inträffa. Dessutom ska detta ske konstant och hålla över tid!

En instans för drift och underhåll                                                                          

Vi jobbar för att fastighetsägare och företag ska kunna möta alla dessa krav och vi säkerställer att anläggningar och fastigheter är fortsatt attraktiva och lönsamma över tid. Vi undersöker löpande hela fastigheter, enskilda eller samtliga lokaler hos företag och centrumanläggningar för att säkerställa tillgängligheten i dina system och optimera energiförbrukningen samt för att erbjuda en säker och bättre vardag.

Vi jobbar med stora som små serviceuppdrag och med hjälp av vår inarbetade jourverksamhet agerar vi snabbt när våra kunder behöver hjälp. Vår service spänner över en bred tjänsteportfölj baserad på modern teknik och kunderna vi jobbar med uppskattar att ha en kontakt under ett och samma tak.