Säkerhet

För att förebygga skador och hindra olyckor med brand, inbrott, överfall eller olika driftsavbrott jobbar AF Elteknik med en mängd olika tjänster för ökad säkerhet och trygghet. Många gånger integrerar vi säkerhetslösningarna för att fastighetsägare ska få en total överblick över och kunna styra hela fastigheten.

Brand                                                                                                                   

Vi hjälper fastighetsägare och företag att installera brandlarm som uppfyller myndighetskrav och krav från försäkringsbolag. Produkter ska uppfylla och installeras enligt uppsatta tekniska specifikationer samt utföras av auktoriserade brandlarmsinstallatörer. Utrymningsvägar och räddningstider ska säkerställas osv. Vi hjälper fastighetsägare och företag med en säker installation som tryggar framtiden för hyresgästen.

Larm

Produktionsstopp i industrier, datorhallar, hyreshus och centrumanläggningar när pumpar, motorer, fläktar och kraftverk osv stannar av innebär onödiga skador, kostnader och frustration. Vi installerar övervakningslarm så att störningar i verksamheten kan undvikas och produktionen fortgå.

För ett tryggare boende och en säker arbetsplats förebygger vi inbrott, sabotage och stöld och inte minst överfall med inbrottslarm och överfallslarm.

Passage                                                                                                          

Förutom att se till att rätt personer har rätt access till och från olika utrymmen som datorhallar, bostäder, kontor osv erbjuder våra smarta passagessystem bekvämlighet av olika slag.  Tvättstugor kan enkelt bokas via webbaserade system för hyresgästerna och portkoder eller andra behörigheter smidigt uppdateras via samma system. Vi installerar och programmerar passagesystem samt driftar och underhåller dem för att säkerhet och komfort ska hållas över tid.

Kameraövervakning    

Kameraövervakning kan smidigt kompletteras med eller integreras med olika brand-, larm och passagesystem för att ytterligare förebygga eller upptäcka intrång, stöld och driftsstopp av olika slag. Med visuell övervakning kan du snabbt upptäcka avvikande beteenden och begynnande problem i datorhallar, tvättstugor, centrumanläggningar med mera som ex rökutveckling, objudna gäster, översvämningar, blinkande ljus osv. Och tänk vad smart om du kunde koppla ihop din takvärmeanläggning med kameraövervakning. Då slipper man klättra upp på taket för att kontrollera om takvärmeanläggningen fungerar eller när den bör sättas igång för att garantera en säker issmältning.