Beställning idag men leverans igår? Med effektiv planering som tittar på helheten och framtiden blir det rätt från början och går snabbt. Idag förväntar sig de flesta i samhället att allt ska gå snabbt. Framförhållningen blir allt kortare men ändå förväntar man sig snabba besked och bra resultat. Vare sig det gäller nyproduktion, fastighetsanpassningar eller renoveringar vill beställaren och hyresgästen ha hjälp här och nu. Men fort får inte bli fel!

Effektivare planering spar tid och pengar                                                     

Vid nyproduktion måste flera aktörer jobba tillsammans och ofta dras elinstallatören in i ett projekt när det kommit långt på vägen. Vi har förståelse för våra kunders korta deadline och oavsett när vi kommer in i ett projekt har vi en snabb inställelsetid. Men allra helst är vi med i ett tidigt skede av en nyproduktion för att kunna påverka, samordna och se till att elinstallationen blir rätt och smart från början. Genom att ta med oss från början kan vi få till den bästa lösningen. Med ett helhetstänk och långsiktig planering från start kan installationer göras rätt från början för el, tele- och datanät, larm osv. Det sparar både tid och pengar.