Elinstallation

Elarbetet är så mycket mer än att dra ledningar. Vi projekterar och programmerar, tar hand om projekt från start till mål men släpper inte projektet där utan hjälper dig med service av olika slag. Allra helst är vi med i projekt från början men vi är även med i pågående arbeten eller rycker in när ett projekt strulat till sig.

Proffsiga elektriker som bryr sig om dig

Vår montörskår är både elektriker som varit med oss länge och unga nyutbildade som vi rekryterar direkt från skolan. Vi jobbar löpande med utbildning, exempelvis genom vår egen AF Elskola, och vi arbetar aktivt med erfarenhetsutbyte och nya tekniker för att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet och som följer gällande regler. På så sätt kan vi undvika fallgropar och lätt hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar som håller över tid, är energieffektiva och inte minst ökar värdet på din fastighet.

En instans för alla dina elarbeten

Vi jobbar med allt inom el i stora som små installationsprojekt, serviceuppdrag och entreprenad. Med oss får du en heltäckande samarbetspartner som kan hjälpa till med allt inom el vare sig det gäller nyproduktion, anpassningar, reparationer eller renoveringar. Vi tar hand om hela eller delar av arbetet från idé och budgetarbete till samordning, installation, drift och underhåll.

ELRÄTT för ett modernare samhälle

Det råder bristande kunskap om möjligheterna med ny elteknik och hur man kan få hjälp med energieffektivisering och styrsystem för belysning, värme, ventilation mm. Och inte minst hur man kan garantera elsäkerhet och öka boendekomforten. Detta är områden som AF Elteknik redan jobbar med men vi informerar även om möjligheterna med modern elteknik via ELRÄTT, som är ett samarbetsprojekt där Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Sveriges Elgrossister SEG och utvalda leverantörer ingår.