Sänk elkostnaden och öka värdet på din fastighet samtidigt som du är snäll mot miljön, vi har enkla tips på energieffektivisering. Hela 95 % av alla fastighetsägare vill sänka sina elkostnader men de vet sällan hur de ska gå tillväga. Bara 25 % vet att de kan kontakta elinstallatören. Hur ser fördelningen av energiförbrukning och kostnader ut? Vilka energiområden kan jag spara pengar i? Och finns det lösningar som håller över tid? Det är vanliga frågor hos våra kunder.

Gammal teknik äter upp din ekonomi och naturresurserna

Många gånger beror de höga kostnaderna på att hus och fastigheter använder sig av gammal teknik och omodern utrustning. Stora fläktaggregat står och snurrar med motorer som drar onödigt mycket ström, dessutom i ett stort fläktrum som det ska betalas hyra för. Ventilationen går på högvarv och brummar och kanske inte ens pumpar in det optimala syret. Ljus och gamla armaturer i parkeringsgarage, trapphus i fastigheter och tvättstugor med mera står många gånger och brinner hela dagarna i fastigheterna trots att det inte behövs just då.

Ny teknik är snäll mot miljö och plånbok

AF Elteknik tar fram handlingsplaner som visar hur du kan sänka energiförbrukningen. Vi jobbar med enkla åtgärder och nya tekniker för elinstallation och olika kommunikationslösningar. Det både höjer värdet på fastigheten och ökar lönsamheten för fastighetsägare med nöjda hyresgäster som följd.

Gamla armaturer och ljuskällor byts enkelt ut mot moderna varianter och LED-ljus som håller längre, drar mindre ström, kräver mindre underhåll och är bättre för naturen. Bara LED-lampor kan ge en energibesparing på 80 % av belysningskostnaderna. Med styr och reglerteknik ställer vi om belysning, kyla och värme, ventilation och fläktsystem så att energikällorna används när de faktiskt behövs och hyresgästerna får ett behagligare inomhusklimat och minskade energikostnader.

Med system som mäter elförbrukning per yta kan elavgifter dessutom betalas efter elförbrukning vilket sporrar till ett ökat miljötänk som i sin tur ytterligare kan minska elkostnaderna.