Styr och övervakning

Med digitaliseringen ökar kraven på modern funktionalitet från kunderna. Värme och ventilation ska vara reglerad och optimerad för en bättre inomhusmiljö och hänsyn till naturen. Ljuset ska vara behagligt och anpassat efter behov. Elförsörjningen ska både värna om miljön och vara kostnadseffektiv. Säkerhetssystem förväntas funka och driftsstopp i datahallar, boenden och i industrier får inte inträffa. Hur kan modern teknik hjälpa till att möta kraven?

Optimerad energiförbrukning och bättre komfort

Med styr och reglerteknik kan fastighetsägare och företag optimera sin energiförbrukning, erbjuda en bättre komfort och ett behagligare inomhusklimat för sina hyresgäster. Dessutom kan säkerheten ökas och produktionsstopp undvikas med hjälp av övervakning av kritiska händelser. Vi är specialister på KNX-standarden för hem och fastighetsautomation.  System som belysning, värme och kyla, larm, ventilation och fläktsystem ställer vi om så att energikällorna används när de faktiskt behövs samt att rätt kraft och syre automatiskt tillförs. Vi utreder befintliga styr- och regleranläggningar och levererar nya system. Förutom själva elinstallationen har vi egna utvecklare som programmerar styrsystemen och vi håller oss ständigt uppdaterade i nya tekniker för styr och regler. Utöver KNX-standarden jobbar vi med andra styrtekniker som exempelvis Helvar, Dali och Elko Living System.