Energieffektivisering

Upp till 95 % av alla fastighetsägare vill sänka sina elkostnader men de vet sällan hur de ska gå tillväga. Endast 25 % vet att man kan vända sig till elinstallatören. Våra kunder vill bland annat veta hur fördelning av energiförbrukning och kostnader ser ut och vilka energiområden de kan spara in mest pengar på.

Många gånger blir våra kunder häpna över hur låg investeringen i energieffektiva lösningar är jämfört med den faktiska besparing man gör. Och förutom själva energieffektiviseringen blir man överraskad över att man också kan spara in på kostnader för underhåll när lösningarna både funkar optimalt och håller över tid.

AF Elteknik tar fram handlingsplaner som visar hur du kan sänka energiförbrukningen. Vi jobbar med enkla åtgärder, nya tekniker och erbjuder en mängd tjänster för energieffektivisering som minskar dina kostnader, håller över tid och inte minst sparar på världens naturresurser. Och inte minst, ökar värdet och intresset för ditt boende eller kontor.

Moderna ljuskällor

Gamla armaturer och ljuskällor byts enkelt ut mot moderna energieffektiva varianter som t.ex. LED-ljus som är mindre underhållskrävande, håller längre, drar mindre ström och är bättre för naturen. Bara LED-lampor i sig kan ge en energibesparing på 80 % av belysningskostnaderna.

Ljus och gamla armaturer i parkeringsgarage, trapphus i fastigheter och tvättstugor med mera står dessutom många gånger och brinner hela dagarna i fastigheterna trots att det inte behövs just då.Med närvarostyrda armaturer och belysning som tänds och släcks när det behövs, exempelvis när någon rör sig, faktiskt är i huset eller när det är mörkt, kan stora besparingar göras samtidigt som man kan få ett behagligt ljus.

Energieffektiva motorer

Stora fläktaggregat står ofta och snurrar med motorer som drar onödigt mycket ström, dessutom i stora fläktrum som hyra ska betalas för. Ventilationen går på högvarv och brummar och kanske inte ens pumpar in det optimala syret. Hissmotorer och cirkulationspumpar är andra stora strömbovar. Vi underhåller och byter ut ventilations- och luftaggrerat samt tillför ny modern teknik som gör att fläkthastigheten sänks och motorer optimeras under önskade tider vilket minskar energianvändningen och ökar komforten.

Styr och övervakning

Med styr och reglerteknik ställer vi om belysning, kyla och värme, larm, ventilation och fläktsystem så att energikällorna används när de faktiskt behövs och att rätt kraft liksom syre tillförs automatiskt tillföras. På så sätt kan hyresgästerna få ett behagligare inomhusklimat och minskade energikostnader.

Mätsystem sporrar till miljötänk

Med system som mäter elförbrukning för exempelvis kraft, belysning, värme och vatten kan elavgifter betalas efter förbrukning vilket sporrar till ett ökat miljötänk som i sin tur ytterligare kan minska elkostnaderna.

Gröna datahallar

Datahallar och serverrum är energislukande anläggningar bland annat på grund av att datautrustningen till största delen omvandlar den tillförda elenergin till värme som sedan måste kylas bort.

AF Eltekniks datatekniker jobbar med olika företag för att bygga och underhålla gröna datahallar som är snälla mot miljön och plånboken.