Blog Archives

Eriksdalsbadet

El- och teleinstallationer i receptionen på Sveriges nationalarena för simidrott 2014, Eriksdalsbadet Södermalm Beställare: BTH Bygg AB Under 2014 utförde …

Mojang

Kontorsanpassning åt Sveriges ledande spelföretag 2012-2014, Mojang, Kv Tobaksmonopolet, Södermalm Beställare: BTH Bygg AB El- och teleinstallationer i samband med …