Datahallar

Företag brottas med höga energikostnader och oro för intrång och produktionsstopp av olika slag i datahallar som i sin tur drabbar ekonomin. Man vill dessutom undvika att lägga tid och pengar på att behöva ringa runt till olika instanser för hjälp med installation och underhåll av el, kommunikation, säkerhetssystem och passagesystem för datahallen.

Säkerhet och tillgänglighet med heltäckande lösningar

AF Eltekniks datatekniker arbetar med installation, drift och skötsel av datacenters. Våra tekniker hanterar all infrastruktur inne i datahallarna och överlåter facilitetsinfrastrukturen, det vill säga det yttre skalet med tillhörande el, teknik och kylanläggningar, till våra övriga elmontörer. Vårt arbete i datahallar är mycket varierande och vi tillhandahåller allt från projektledning och arkitektur av nätverk och lagring till fysisk hantering och installation av datarack, interna fiber och koppartrunkar. Vi bygger brandklassade serverhallar i redundanta miljöer med reservkraft och använder styr och reglerteknik för automatisk övervakning av kyla, värme, ventilation, brand, intrång med mera för att undvika produktionsstopp och skador av olika slag.

I vårt arbete ser vi till att våra kunder har en så effektiv och kostnadsbesparande it-miljö som möjligt samt att den anpassas efter kundernas tillväxtbehov samtidigt som den är säker, tillgänglig och energieffektiv.

Gröna datahallar

Datahallar och serverrum är otroligt energislukande anläggningar bland annat på grund av att datautrustningen till största delen omvandlar den tillförda elenergin till värme som sedan måste kylas bort.

Det enorma slöseriet med energi har skapat trenden att återvinna värme och övergå till gröna datahallar som bland annat transporterar överskottsenergin till någon annan förbrukare. Övergång till likström, högre köldbärartemperaturer, högre temperatur i serverhallarna, effektivare luftväxling runt serverracken, frikyla och bättre isolerade rum är exempel på åtgärder som minskar energiförbrukningen betydligt. AF Eltekniks it-tekniker jobbar därför med att bygga och underhålla gröna datorhallar som är snälla mot miljön och plånboken.